Raporty

Rok szkolny 2021/2022

ANALIZA STATYSTYCZNA do diagnozy umiejętności matematycznych uczniów klas drugich liceów/techników - MPD_22

ANALIZA STATYSTYCZNA do diagnozy umiejętności matematycznych uczniów klas czwartych

ANALIZA STATYSTYCZNA do testu diagnozującego umiejętności matematyczne uczniów klasy siódmej - MPD-22

ANALIZA STATYSTYCZNA do diagnozy umiejętności matmatycznych uczniów klas pierwszych LO/T

WYKRESY obrazujące rozkłady wyników testu diagnostycznego KLAS DRUGICH liceów/techników - MPD_22

WYNIKI SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO Z MATEMATYKI W KLASACH SIÓDMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - WYKRESY i ANALIZY

WYKRESY obrazujące rozkłady wyników testu diagnostycznego dla KLASY CZWARTEJ 2021

WYKRESY obrazujące rozkłady wyników testu diagnostycznego z matematyki w KLASACH PIERWSZYCH LO/T - MAS_21

Sprawdzian diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych - marzec 2022 r. - REKOMENDACJE

Sprawdzian diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych - wrzesień 2021 r. - REKOMENDACJERok szkolny 2020/2021

ANALIZA STATYSTYCZNA do próbnego egzaminu ósmoklasisty

WYKRESY obrazujące rozkłady wyników PRÓBNRGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021 w TECHNIKACH

WYKRESY obrazujące rozkłady wyników PRÓBNRGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021 w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

WYKRESY obrazujące rozkłady wyników PRÓBNRGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

ANALIZA STATYSTYCZNA wyników matury próbnej CKE w technikach

ANALIZA STATYSTYCZNA wyników matury próbnej CKE w liceach

RAPORT 1 z diagnozy umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkół średnich "MATEMATYKA na starcie 2020"Rok szkolny 2019/2020

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach pierwszych, których uczniowie ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach pierwszych szkół średnich, których uczniowie ukończyli gimnazjumRok szkolny 2018/2019

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych na poziomie podstawowym uczniów liceów i techników w "połowie drogi" przed maturą

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych na poziomie rozszerzonym uczniów liceów i techników w "połowie drogi" przed maturą

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach czwartych szkoły podstawowejRok szkolny 2017/2018

RAPORT z diagnozy "Matematyka na starcie"" przeprowadzonej w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy MatematykaPP przeprowadzonej w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych

RAPORT z diagnozy "Matematyka na starcie" przeprowadzonej w klasach czwartych szkoły podstawowej

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach szóstych szkół podstawowychRok szkolny 2016/2017

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów liceów ogólnokształcących i techników - zakres podstawowy

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas IV - VI szkół podstawowych