Informacje

Drogi Nauczycielu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące założeń projektu edukacyjnego Połowa drogi...

MATEMATYKA w projekcie edukacyjnym Połowa drogi... a MATURA

Obowiązkowa matura z matematyki potęguje niepokój nauczycieli o poziom kompetencji matematycznych uczniów szkół ponadpodstawowych. W projekcie Połowa drogi... diagnoza umiejętności sprawdzianami Potęga matematyki (w klasach pierwszych), Matematyka do potęgi P oraz Matematyka do potęgi R (w klasach drugich) ułatwia przeprowadzenie ewaluacji formatywnej systemu kształcenia.

Zadania sprawdzianów Potęga matematyki oraz Matematyka do potęgi P obejmują treści na poziomie podstawowym; sprawdzian Matematyka do potęgi R zawiera zadania badające umiejętności poziomu rozszerzonego

Perspektywa matury z matematyki nadaje myśleniu matematycznemu najwyższy priorytet. Rozwiązania zadań są oceniane holistycznie, nauczyciele dostrzegają oryginalne modele i strategie rozwiązań uczniowskich oraz tok rozumowania i argumentowania. Diagnoza umiejętności każdego ucznia na podstawie wyniku sprawdzianu matematycznego jest możliwa dzięki komentarzom dydaktycznym opisującym zadania i umożliwia nauczycielom wskazanie uczniowi kierunku indywidualnego rozwoju.

Wszystkie testy matematyczne są konstruowane zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową oraz z wymaganiami ogólnymi.

Treści matematyczne badane w projekcie Połowa drogi... opisują podtesty:

SP PSP
R - rachunki

T - zastosowanie w sytuacjach praktycznych

G - geometria

LiW - liczby i ich własności,

FiW - funkcje i ich własności,

WA - wyrażenia algebraiczne,

G - geometriaPrzy konstrukcji zadań zastosowano założenia taksonomii ABC według B. Niemierki.

Arkusze sprawdzianów matematycznych zawierają zadania zamknięte, otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Kolejne edycje sprawdzianów matematycznych są standaryzowane.

W projekcie Połowa drogi... badany jest również rozwój umiejętności matematycznych za pomocą edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu Połowa drogi... otrzymują diagnostyczne raporty klasowe natychmiast po zakończeniu wpisywania wyników do formularza na stronie www.polowadrogi.mscdn.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Realizatorów Projektu Edukacyjnego Połowa Drogi...