Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu Połowa Drogi w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

W ramach projektu Połowa drogi. sukcesywnie organizujemy dla Państwa szkolenia on-line na platformie Moodle E-LEARNING MSCDN (https://elearning.mscdn.pl/).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu zaadresowanej tradycyjnie do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz mazowieckich liceów, techników i szkół branżowych.

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące diagnozy matematyczne, które odbędą się tradycyjnie w ramach proponowanych
szkoleń on-line:

 • MAS_1- diagnoza "na starcie" dla uczniów klas pierwszych oraz MPD_1 - diagnoza "w połowie drogi"
  dla uczniów klas trzecich szkół średnich kończących się maturą.
 • MAS_2 - diagnoza "na starcie" dla uczniów klas czwartych oraz MPD_2 - diagnoza "w połowie drogi"
  dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych.

Nauczyciele, którzy zapiszą się na szkolenia otrzymają drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu, instrukcję rejestrowania się na platformę Moodle, instrukcję logowania oraz klucz dostępu do szkolenia.

Zapraszamy na szkolenia:

 • nauczycieli liceów, techników i szkół branżowych:

Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą(MAS_1) - szkolenie trwa od 04.09.2024 do 27.09.2024. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 10.09. - 19.09.2024.

Zapisy na szkolenie MAS_1 - na stronie www każdego Wydziału MSCDN - zakładka: Szkolenia międzywydziałowe on-line - pod linkiem (obszar Matematyka).

Logowanie na szkolenie MAS_1 od 3 września 2024 na platformie Moodle: https://elearning.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=30 (kategoria: "Kursy w projektach MSCDN"-"Połowa drogi").

Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas TRZECICH szkół średnich kończących się maturą (MPD_1).

Terminy: szkolenia, diagnozy, zapisów i logowania na szkolenie MPD_1 podamy w lutym 2025.

 • nauczycieli szkół podstawowych:

Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2)
- kurs trwa od 04.09.2024 do 27.09.2024. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 09.09. - 13.09.2024.

Zapisy na szkolenie MAS_2 - na stronie www każdego Wydziału MSCDN - zakładka: Szkolenia międzywydziałowe on-line - pod
linkiem
(obszar Matematyka).

Logowanie na szkolenie MAS_2 od 3 września 2024 na platformie Moodle: https://elearning.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=30 (kategoria: "Kursy w projektach MSCDN"-"Połowa drogi").

Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MPD_2).

Terminy: szkolenia, diagnozy, zapisów i logowania na szkolenie MPD_2 podamy w lutym 2025.

Udział w projekcie Połowa drogi (w szkoleniach on-line) jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Realizatorki projektu Połowa drogi...
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Wydział w Radomiu)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Wydział w Warszawie)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2023/24 adresowanego do nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Celem Projektu jest badanie rozwoju umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

W roku szkolnym 2023/2024 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy cztery szkolenia on-line
dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończących się maturą.

Nauczyciele matematyki, uczestnicy szkoleń Matematyka na starcie . oraz Matematyka w połowie drogi ..., doskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego i wieloaspektowej analizy umiejętności matematycznych uczniów (dot. m.in. konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych, projektowania dalszej pracy).
W ramach szkoleń nauczyciele przeprowadzili testy diagnostyczne:

 • we wrześniu:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą;

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej.


Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne
:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie,

- rekomendacje do pracy z uczniami.


We wrześniowych diagnozach umiejętności
matematycznych wzięło udział 1353 uczniów klas pierwszych mazowieckich szkół ponadpodstawowych  oraz 1191 uczniów klas czwartych mazowieckich szkół podstawowych.

 • w marcu:

- Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (PP i PR);

- Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej.


Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne
:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie,

- rekomendacje do pracy z uczniami.


W marcowych diagnozach umiejętności
matematycznych wzięło udział 481 uczniów klas drugich/trzecich mazowieckich szkół ponadpodstawowych  oraz 1534 uczniów klas siódmych mazowieckich szkół podstawowych.

Projekt cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli matematyki.


W roku szkolnym 2023/2024 łącznie zdiagnozowano umiejętności matematyczne 4559 uczniów mazowieckich szkół
.


Raporty są dostępne na naszej stronie w zakładce
Raporty.

Dodatkowymi działaniami, będącymi efektem realizacji projektu Połowa drogi, są opracowywane publikacje i wygłaszane referaty podczas Krajowych Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Referaty są publikowane w materiałach konferencyjnych oraz na stronie PTDE PTDE: TEKSTY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ.

 

Projekt z ramienia MSCDN realizują:

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Wydział w Radomiu)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Wydział w Warszawie)

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych.

W roku szkolnym 2023/2024 MSCDN proponuje Państwu cztery diagnozy matematyczne prowadzone w ramach szkoleń on-line na platformie Moodle.

W I semestrze 2023/2024 odbyły się,w ramach szkoleń: Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły średniej (MAS_1)oraz Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2), dwie diagnozy.

W II semestrze 2023/2024 ruszają rekrutacje na szkolenia:

1. Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (MPD_1).

W ramach szkolenia odbędzie się diagnoza (dla uczniów klas drugich liceów / trzecich techników):

 • MatematykaPP - test na poziomie podstawowym (dwie grupy);
 • MatematykaPR - test na poziomie rozszerzonym (jedna grupa).

Czas trwania szkolenia: od 4.03.2024 do 5.04.2024 (z wyłączeniem przerwy świątecznej).

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 11.03. - 15.03.2024.

2. Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MPD_2).

W ramach szkolenia odbędzie się diagnoza (dla uczniów klas siódmych SP):

 • Matematyka7 - test (dwie grupy).

Czas trwania szkolenia: od 4.03.2024 do 5.04.2024 (z wyłączeniem przerwy świątecznej).

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 11.03. - 15.03.2024.

UWAGA: Szkolenia on-line odbywają się na platformie edukacyjnej Moodle MSCDN. Po tradycyjnym zapisaniu się na szkolenie nauczyciel otrzyma instrukcję rejestrowania się na Moodle oraz klucz dostępu do szkolenia. Spotkania on-line odbywają się na platformie Zoom MSCDN.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy
Realizatorki projektu Połowa drogi...
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Wydział w Radomiu)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Wydział w Warszawie)

Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu Połowa Drogi w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

W ramach projektu Połowa drogi. sukcesywnie organizujemy dla Państwa kursy on-line na platformie E-LEARNING MSCDN (platforma Moodle). Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektuzaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w ramach kursów on-line) - odbędą się kursy: MAS-2 i MAPD_2 dla nauczycieli szkół podstawowych oraz MAS_1 i MAPD_1 dla nauczycieli szkół średnich kończących się maturą. Nauczyciele, którzy zapiszą się na szkolenie otrzymają drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu, instrukcję rejestrowania się na platformę Moodle, logowania się na kurs oraz klucz dostępu do kursu.

Zapraszamy na kursy:

 • nauczycieli liceów i techników i szkół branżowych:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą (MAS_1) - kurs trwa od 04.09.2023 do 06.10.2023. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 11.09. - 15.09.2023.

Zapisy na kurs MAS_1 na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacaonline2/w/ (obszar Matematyka).

Logowanie na kurs MAS_1 od 1 września na platformie Moodle: https://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 (kategoria "Połowa drogi.")

- Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (MAPD_1) - kurs trwa od 08.04.2024 do 10.05.2024. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 15.04. - 19.04.2024.

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_1 podamy w lutym 2024

 • nauczycieli szkół podstawowych:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2) - kurs trwa od 04.09.2023 do 06.10.2023. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 11.09. - 15.09.2023.

Zapisy na kurs MAS_2 na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacaonline2/w/ (obszar Matematyka).

Logowanie na kurs MAS_2 od 1 września na platformie Moodle: https://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 (kategoria "Połowa drogi.")

- Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MAPD_2) - kurs trwa od 04.03.2024 do 05.04.2024. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 11.03. - 15.03.2024.

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_2 podamy w lutym 2024.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizatorki projektu Połowa drogi...
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2022/23 adresowanego do nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem Projektu jest badanie rozwoju umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

W roku szkolnym 2022/2023 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy cztery kursy internetowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończących się maturą.

Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursów Matematyka na starcie . oraz Matematyka w połowie drogi ..., doskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych.
W ramach kursów przeprowadzili testy diagnostyczne:

 • we wrześniu:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą (MAS_1);

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2).

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie,

- rekomendacje do pracy z uczniami.

We wrześniowych diagnozach umiejętności matematycznych wzięło udział 529 uczniów klas pierwszych mazowieckich szkół ponadpodstawowych oraz 817 uczniów klas czwartych mazowieckich szkół podstawowych.

 • w marcu:

- Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (MAPD_1);

- Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MAPD_2).

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie,

- rekomendacje do pracy z uczniami.

W marcowych diagnozach umiejętności matematycznych wzięło udział 685 uczniów klas drugich/trzecich mazowieckich szkół ponadpodstawowych oraz 1009 uczniów klas siódmych mazowieckich szkół podstawowych.

Projekt cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli matematyki.

W roku szkolnym 2022/2023 łącznie zdiagnozowano umiejętności matematyczne 3040 uczniów mazowieckich szkół.

Raporty są dostępne na naszej stronie w zakładce Raporty.

Dodatkowymi działaniami, będącymi efektem realizacji projektu Połowa drogi, są opracowywane publikacje i wygłaszane referaty podczas corocznych Krajowych Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Referaty są publikowane w materiałach konferencyjnych oraz na stronie PTDE PTDE: TEKSTY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ.


Projekt z ramienia MSCDN realizują:
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi...

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz liceów i techników.

W roku szkolnym 2022/2023 MSCDN proponuje Państwu cztery diagnozy matematyczne prowadzone w ramach kursów on-line na platformie Moodle.

W I semestrze 2022/2023 odbyły się,w ramach kursów: Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły średniej (MAS_1)oraz Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2), dwie diagnozy.

W II semestrze  2022/2023 ruszają rekrutacje na kursy:


Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą(MAPD_1).

W ramach kursu odbędzie się diagnoza (dla uczniów klas drugich LO lub klas trzecich TECH):

 • MatematykaPP - test na poziomie podstawowym.

Czas trwania kursu: od 6.03.2023 do 5.04.2023.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 13.03 - 17.03.2023.

 

Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MAPD_2).

W ramach kursu odbędzie się diagnoza (dla uczniów klas siódmych SP):

 • Matematyka7 - test.

Czas trwania kursu: od 6.03.2023 do 5.04.2023.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 13.03 - 17.03.2023.

 

UWAGA: Kursy on-line odbywają się na platformie edukacyjnej Moodle MSCDN. Po tradycyjnym zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma instrukcję rejestrowania się na Moodle oraz klucz dostępu do kursu.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy
Realizatorki projektu Połowa drogi.
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... - rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

W ramach projektu Połowa drogi. sukcesywnie organizujemy dla Państwa kursy on-line na platformie E-LEARNING MSCDN (platforma Moodle). Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektuzaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz liceów i techników.

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w ramach kursów on-line) - odbędą się kursy: MAS-2 i MAPD_2 dla nauczycieli szkół podstawowych oraz MAS_1 i MAPD_1 dla nauczycieli szkół średnich kończących się maturą. Nauczyciele, którzy zapiszą się na szkolenie otrzymają drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu, instrukcję rejestrowania się na platformę Moodle, logowania się na kurs oraz klucz dostępu do kursu.

Zapraszamy na kursy:

. nauczycieli liceów i techników:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą (MAS_1) - kurs trwa od 05.09.2022 do 05.10.2022. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 12.09. - 16.09.2022.

Zapisy na kurs MAS_1 od 23 sierpnia na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacaonline2/w/ (obszar Matematyka).

Logowanie na kurs MAS_1 od 01 września na platformie Moodle: https://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 (kategoria "Połowa drogi.")

- Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (MAPD_1) - kurs trwa od 06.03.2023 do 05.04.2023. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 13.03. - 17.03.2023.

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_1 podamy w lutym 2023

. nauczycieli szkół podstawowych:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2) - kurs trwa od 05.09.2022 do 05.10.2022. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 12.09. - 16.09.2022.

Zapisy na kurs MAS_2 od 23 sierpnia na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacaonline2/w/ (obszar Matematyka)

Logowanie na kurs MAS_2 od 01 września na platformie Moodle: https://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 (kategoria "Połowa drogi.")

- Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MAPD_2) - kurs trwa od 06.03.2023 do 05.04.2023. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 13.03. - 17.03.2023.

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_2 podamy w lutym 2023.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Realizatorki projektu Połowa drogi.
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2021/22 adresowanego do nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem Projektu jest badanie rozwoju umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

W roku szkolnym 2021/2022 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy cztery kursy internetowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończących się maturą.

Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursów Matematyka na starcie . oraz Matematyka w połowie drogi ..., doskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych. W ramach kursów przeprowadzili testy diagnostyczne:

 • we wrześniu:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą (MAS_1);

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2).

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie,

- rekomendacje do pracy z uczniami.

We wrześniowych diagnozach umiejętności matematycznych wzięło udział 500 uczniów klas pierwszych mazowieckich szkół ponadpodstawowych oraz 721 uczniów klas czwartych mazowieckich szkół podstawowych.

 • w marcu:

- Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (MAPD_1);

- Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MAPD_2).

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie,

- rekomendacje do pracy z uczniami.

W marcowych diagnozach umiejętności matematycznych wzięło udział 481 uczniów klas drugich mazowieckich szkół ponadpodstawowych oraz 794 uczniów klas siódmych mazowieckich szkół podstawowych.

Projekt cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli matematyki. W roku szkolnym 2021/2022 łącznie zdiagnozowano umiejętności matematyczne 2496 uczniów mazowieckich szkół.

Raporty są dostępne na naszej stronie w zakładce Raporty

Projekt z ramienia MSCDN realizują:

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zapraszamy do drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi... - rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz średnich kończących się maturą.

W roku szkolnym 2021/2022 MSCDN proponuje Państwu cztery diagnozy matematyczne prowadzone w ramach kursów on-line na platformie Moodle.

W I semestrze 2021/2022 odbyły się,w ramach kursów: Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły średniej (MAS_1)oraz Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2), dwie diagnozy.

W II semestrze 2021/2022 ruszają rekrutacje na kursy:

 1. Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą (MPD_Ś).

W ramach kursu odbędzie się diagnoza (dla uczniów klas drugich LO lub klas rzecich TECH):

 • MatematykaPP - test na poziomie podstawowym.

Czas trwania kursu: od 7.03.2022 do 8.04.2022.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 15.03 - 18.03.2022.

 1. Matematyka w Połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MPD_SP).

W ramach kursu odbędzie się diagnoza (dla uczniów klas siódmych SP):

 • Matematyka7 - test.

Czas trwania kursu: od 7.03.2022 do 8.04.2022.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 15.03 - 18.03.2022.

UWAGA: Kursy on-line odbywają się na platformie edukacyjnej Moodle MSCDN. Po tradycyjnym zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma instrukcję rejestrowania się na Moodle oraz klucz dostępu do kursu.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy
Realizatorki projektu Połowa drogi...
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... - rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

W ramach projektu Połowa drogi. sukcesywnie organizujemy dla Państwa kursy on-line na platformie E-LEARNING MSCDN (platforma Moodle). Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu zaadresowanego do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz liceów i techników.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w ramach kursów on-line) - odbędą się kursy: MAS-2 i MAPD_2 dla nauczycieli s zkół podstawowych oraz MAS_1 i MAPD_1 dla nauczycieli szkół średnich kończących się maturą. Nauczyciele, którzy zapiszą się na szkolenie otrzymają drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu, instrukcję rejestrowania się na platformę Moodle, logowania się na kurs oraz klucz dostępu do kursu.


Zapraszamy na kursy:


 • nauczycieli liceów i techników:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturą. (MAS_1) - kurs trwa od 06.09.2021 do 08.10.2021. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 14.09. - 17.09.2021.

Zapisy na kurs MAS_1 od 24 sierpnia na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacaonline2/w/ (obszar Matematyka).

Logowanie na kurs MAS_1 od 01 września na platformie Moodle: https://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 (kategoria "Połowa drogi.")

- Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą. (MAPD_1) - kurs trwa od 07.03.2022 do 08.04.2022. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 15.03. - 18.03.2022.

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_1 podamy w lutym 2022


 • nauczycieli szkół podstawowych:

- Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej (MAS_2) - kurs trwa od 06.09.2021 do 08.10.2021. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 14.09. - 17.09.2021..

Zapisy na kurs MAS_2 od 24 sierpnia na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacaonline2/w/ (obszar Matematyka).

Logowanie na kurs MAS_2 od 01 września na platformie Moodle: https://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 (kategoria "Połowa drogi.")

- Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (MAPD_2) - kurs trwa od 07.03.2022 do 08.04.2022. Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 15.03. - 18.03.2022.

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_2 podamy w lutym 2022

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizatorki projektu Połowa drogi.
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2020/21
adresowanego do nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem Projektu jest badanie rozwoju umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

W roku szkolnym 2020/2021 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy kursy internetowe: dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych kończących się maturą oraz dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

 • We wrześniu 2020:

Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursu: Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkół średnich kończących się maturądoskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych. W ramach kursu przeprowadzili test diagnostyczny Matematykana starcie 2020 - dla uczniów klas pierwszych liceów i techników, którzy ukończyli osiem klas szkoły podstawowej.

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie (MAS_2020).

We wrześniowych diagnozach umiejętności matematycznych wzięło udział 324 uczniów klas pierwszych mazowieckich szkół ponadpodstawowych.

 • W marcu 2021:

Zaplanowane na wiosnę 2021 testy diagnostyczne uczniów klas drugich nie odbyły się
z uwagi na sytuację pandemiczną.

Zmiany w egzaminach zewnętrznych w 2021 roku i zaproponowane przez CKE egzaminy próbne spowodowały, iż wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, którzy chcieliby potraktować egzamin próbny jako diagnozę umiejętności uczniów i dokonać pogłębionego opracowania wyników tego sprawdzianu, zorganizowaliśmy dwa kursy online:

- Wieloaspektowa analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki - PP

- Wieloaspektowa analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Celem kursów było opracowanie raportów diagnostycznych, zawierających pogłębioną analizę wyników egzaminów próbnych zaproponowanych przez CKE.

W kursach wzięło udział łącznie 123 nauczycieli, którzy przysłali wyniki łącznie 2716 uczniów mazowieckich szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorcze raporty diagnostyczne dla grup uczniów: liceów, techników i szkół podstawowych (EM: 1LO_21 i 2LO_21, 1TECH_21 i 2TECH_21 oraz E8:1_E8_21 i 2_E8_21).

W marcu, w ramach kursów, przebadano wyniki egzaminów próbnych CKE 969 uczniów z 46 klas maturalnych mazowieckich szkół ponadpodstawowych (564 - LO, 405 - TECH) oraz 1795 uczniów ze 109 klas ósmych mazowieckich szkół podstawowych.

Wszystkie raporty zbiorcze (także z ubiegłych lat) są dostępne na stronie projektu: http://www.polowadrogi.mscdn.pl/ widocznej w zakładkach każdego Wydziału MSCDN.

Projekt, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem nauczycieli matematyki.

Projekt realizują:

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zapraszamy na wiosenną edycję Połowy drogi...

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Z uwagi na sytuację pandemiczną oraz fakt, iż CKE zaplanowała przeprowadzenie w marcu 2021 próbnych egzaminów: maturalnego i ósmoklasisty, w ramach tegorocznej wiosennej edycji projektu Połowa drogi proponujemy udział w szkoleniach online:

Szkoły realizują wymagania zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 6.09.2019 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, m.in. wymaganie 8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, [...]oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 • W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki.
 • Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.
 • Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb - modyfikowane.

Wychodzimy zatem naprzeciw potrzebom nauczycieli, którzy chcieliby potraktować egzamin próbny jako diagnozę umiejętności uczniów i dokonać pogłębionego opracowania wyników tego sprawdzianu.

Planujemy następujące zadania dla uczestników szkoleń:

 • Przesłanie wyników swojej klasy (swoich klas) z egzaminu próbnego ósmoklasisty / próbnej matury z matematyki zaproponowanego przez CKE. Wyniki należy wpisać do przygotowanego na potrzeby kursu arkusza excel, który jest tak skonstruowany, żeby od razu po wpisaniu wyników nauczyciel otrzymał ilościowy raport statystyczny dla swojej klasy.
 • Zapoznanie się z klasowym raportem statystycznym z diagnozy umiejętności matematycznych uczniów podczas egzaminu próbnego, przedstawienie raportu klasie i rodzicom uczniów.
 • Udział w dyskusjach na platformie Moodle

- dyskusja na temat: Analiza poziomu trudności zadań w teście zaproponowanym przez CKE na podstawie wyników mojej klasy.

- dyskusja na temat: Wnioski z analizy rozwiązań zadań zamkniętych i otwartych na podstawie klasowych raportów statystycznych.

- dyskusja na temat: Jak pomóc uczniom w wykorzystaniu wyników egzaminu próbnego - moje pomysły na wyrównywanie braków.

 • Zorganizowanie lekcji podsumowującej nt. Egzamin próbny - moje wnioski i plany. - doskonalenie umiejętności samooceny uczniów i brania odpowiedzialności za własne uczenie się.
 • Zapoznanie się ze zbiorczym raportem z diagnozy umiejętności matematycznych ósmoklasistów podczas egzaminu próbnego. Porównanie wyników swojej klasy ze statystycznymi wynikami uczniów mazowieckich szkół. Zapoznanie szkolnego zespołu ds. diagnoz / zespołu nauczycieli matematyki / dyrektora szkoły z raportami oraz wnioskami i rekomendacjami które wynikają z przeprowadzonej diagnozy.

Szkolenia odbędą się w marcu, po egzaminach próbnych.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w szkoleniach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapraszamy
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... - rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi. zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

W ramach projektu PD sukcesywnie organizujemy dla Państwa kursy on-line na platformie edukacyjnej Moodle. Po tradycyjnym zgłoszeniu się na szkolenie zapisani nauczyciele otrzymują drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu, instrukcję logowania i klucz dostępu do kursu on-line.


W roku szkolnym 2020/2021 MSCDN proponuje następujące diagnozy matematyczne:
- we wrześniu 2020

diagnoza umiejętności matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w szkole średniej - podczas kursu on-line "Matematyka na starcie - diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły średniej" (MAS_2020) nauczyciele liceów i techników zbadają z jaką wiedzą i umiejętnościami przychodzą uczniowie do liceum/technikum oraz zaplanują działania, które pomogą uzupełnić braki i rozwijać ich umiejętności matematyczne.

Test diagnostyczny, który przygotowaliśmy dla uczniów klas pierwszych jest zbudowany z zadań zamkniętych - będzie mógł być przeprowadzony w formie zdalnej. W przypadku tradycyjnej, stacjonarnej pracy szkół niektóre zadania testu zastąpimy zadaniami otwartymi, aby zaobserwować umiejętności uczniów w zakresie rozumowania i argumentowania oraz stosowania języka matematyki.

Czas trwania kursu: od 14.09.2020 do 16.10.2020.
Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 21.09. - 25.09.2020.

Zapisy na kurs MAS_2020 od 26.08.2020 na stronie:
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Radom

Logowanie na kurs MAS_2020 na platformie Moodle uruchomimy 07.09.2020
http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12

- w marcu 2021
planujemy zdiagnozować umiejętności matematycznych uczniów klas drugich liceów oraz klas drugich lub trzecich techników podczas kursu on-line "Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów w połowie drogi przed maturą" (MPD_2021). Przygotowaliśmy dla uczniów dwa rodzaje testów: Matematyka PP - test na poziomie podstawowym (gr. A i B) oraz MatematykaPR - test na poziomie rozszerzonym (gr. A i B).
Czas trwania kursu: od 15.03.2021 do 12.04.2021.


Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 22.03 - 26.03.2021.


Terminy zapisów i logowania na kurs MPD_2021 podamy w lutym 2021 r.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.Diagnozy umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych z terenu Mazowsza przeprowadza
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).


Zapraszamy
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2019/20 adresowanego do nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy trzy kursy internetowe dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kończących się maturą.

Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursów Matematyka na starcie . (po SP i po GIM) oraz Matematyka w połowie drogi ..., doskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych. W ramach kursów przeprowadzili testy diagnostyczne:

 • we wrześniu:

- MatematykaG - dla uczniów klas pierwszych, którzy ukończyli gimnazjum;

- MatematykaSP - dla uczniów klas pierwszych, po klasie ósmej szkoły podstawowej.

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie.

We wrześniowych diagnozach umiejętności matematycznych wzięło udział 3355 uczniów klas pierwszych mazowieckich szkół ponadpodstawowych.
Poniżej znajdziecie Państwo wybrane wyniki przeprowadzonych diagnoz (wyciągi z raportów zbiorczych):

- Diagnoza w liceach i technikach 2019/20 (MnS_SP_19 oraz MnS_G_19).

 • Zaplanowane na kwiecień 2020 testy diagnostyczne uczniów klas drugich nie odbyły się z uwagi na sytuację epidemiczną.

- Wypracowane podczas kursu Matematyka w Połowie drogi...(MPD_2020) testy zostaną przeprowadzone (przez uczestników kolejnej edycji) wiosną w przyszłym roku szkolnym.

 1. MatematykaPP - sprawdzian dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych - poziom podstawowy,
 2. MatematykaPR - sprawdzian dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych - poziom rozszerzony.

Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w kolejnych kursach e-learningowych w ramach projektu Połowa drogi.

Uwaga:

W myśl zawartego Porozumienia o współpracy diagnozy umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych z terenu Mazowsza opracowuje i przeprowadza WCIES, zaś diagnozy umiejętności matematycznych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Mazowsza opracowuje i przeprowadza MSCDN.

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)Zapraszamy na wiosenną edycję Połowy drogi...

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi. zaadresowanej
do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

W roku szkolnym 2019/2020 MSCDN proponuje Państwu cztery diagnozy matematyczne prowadzone
w ramach kursów on-line na platformie Moodle.

W I semestrze odbyły się, w ramach kursu Matematyka na starcie - diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły średniej (MAS_2019), dwie diagnozy:

 • MatematykaG - dla uczniów klas pierwszych, którzy ukończyli gimnazjum;
 • MatematykaSP - dla uczniów klas pierwszych, po klasie ósmej szkoły podstawowej.

W II semestrze rusza rekrutacja na kurs:

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów w połowie drogi przed maturą" (MPD_2020).

W ramach kursu odbędą się dwie diagnozy (dla uczniów klas drugich LO lub klas trzecich TECH):

 • MatematykaPP - test na poziomie podstawowym;
 • MatematykaPR - test na poziomie rozszerzonym.

Czas trwania kursu: od 16.03.2020 do 15.04.2020.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 23.03 - 27.03.2020.

Kursy on-line odbywają się na platformie edukacyjnej Moodle.
Po tradycyjnym zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma instrukcję logowania i kod dostępu
do kursu on-line.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W myśl zawartego Porozumieniadiagnozy umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych z terenu Mazowsza przeprowadza Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Zapraszamy
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Zaproszenie na szkolenia - Połowa drogi... 2019/2020

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi. zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

W roku szkolnym 2019/2020 MSCDN proponuje następujące diagnozy matematyczne:

- we wrześniu 2019
diagnoza umiejętności matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w szkole średniej - podczas kursu on-line "Matematyka na starcie - diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły średniej" (MAS_2019) nauczyciele liceów i techników zbadają z jaką wiedzą i umiejętnościami przychodzą uczniowie do szkoły średniej oraz zaplanują działania, które pomogą uzupełnić braki i budować wiedzę. Przygotujemy dla uczniów dwa rodzaje testów - MatematykaG - dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum oraz MatematykaSP - dla uczniów po klasie ósmej szkoły podstawowej.

Czas trwania kursu: od 16.09.2019 do 15.10.2019.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 23.09 - 27.09.2019.

- w marcu 2020
diagnoza umiejętności matematycznych uczniówklas drugich liceów oraz klas drugich lub trzecich techników - podczas kursu on-line "Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów w połowie drogi przed maturą" (MPD_2020) nauczyciele liceów i techników zaplanują zakres tematyczny testu i zdiagnozują poziom wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do matury z matematyki. Przygotujemy dla uczniów dwa rodzaje testów: MatematykaPP - test na poziomie podstawowym oraz MatematykaPR - test na poziomie rozszerzonym.

Czas trwania kursu: od 16.03.2020 do 15.04.2020.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych planujemy w dniach 23.03 - 27.03.2020.

Kursy on-line odbywają się na platformie edukacyjnej Moodle.
Po tradycyjnym zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma instrukcję logowania i kod dostępu do kursu on-line.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W myśl zawartego Porozumieniadiagnozy umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych z terenu Mazowsza przeprowadza Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Zapraszamy
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2018/19 adresowanego do nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy trzy kursy internetowe: jeden dla nauczycieli szkół podstawowych i dwa dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kończących się maturą.

Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursów Matematyka na starcie.oraz Matematyka w połowie drogi ., doskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych. W ramach kursów przeprowadzili testy diagnostyczne:

 • we wrześniu:

- Matematyka na starcie drugiego etapu kształcenia - sprawdzian dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej szkoły podstawowej,

- Matematyka na starcie - sprawdzian dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej liceum lub technikum.

 • w kwietniu:

- Matematyka w Połowie drogi... - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą.

GRUPY:

 1. MatematykaPP - sprawdzian dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych - poziom podstawowy,
 2. MatematykaPR - sprawdzian dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych - poziom rozszerzony.

Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:

- ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,

- zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie.

W diagnozach umiejętności matematycznych w roku szkolnym 2018/2019 wzięło udział

222 uczniów mazowieckich szkół podstawowych (we wrześniu)* i 1063 uczniów mazowieckich szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane wyniki przeprowadzonych diagnoz (wyciągi z raportów zbiorczych):

- Diagnoza w szkołach podstawowych_2018/19 (kursy: MAS_2)*,

- Diagnoza w liceach i technikach_2018/19 (kursy: MAS_1 i MPD_19_PP orazMPD_19_PR).

Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w kolejnych kursach e-learningowych w ramach projektu Połowa drogi.

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

MATEMATYKA W POŁOWIE DROGI... PRZED MATURĄ

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi... Tradycyjnie adresujemy ją do nauczycieli matematyki i uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących się maturą.

UWAGA:
W dniu 03.12.2018 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w zakresie realizacji projektu edukacyjnego Połowa drogi...
W myśl ww. Porozumienia diagnozy umiejętności matematycznych uczniów z terenu Mazowsza przeprowadzają odpowiednio placówki:

. WCIES - dla uczniów szkół podstawowych (https://polowadrogi.wcies.edu.pl/exams/);
. MSCDN - dla uczniów szkół ponadpodstawowych (http://www.polowadrogi.mscdn.pl).

W roku szkolnym 2018/2019 MSCDN zorganizuje dla Państwa diagnozy umiejętności matematycznych tradycyjnie przeprowadzane w ramach kursów on-line na platformie Moodle.

W I semestrze odbyły się już kursy:
. dla nauczycieli liceów i techników - "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej" (MAS_1)
. dla nauczycieli szkół podstawowych - "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas czwartych szkoły podstawowej" (MAS_2)

W II semestrze rusza rekrutacja na kurs:
. dla nauczycieli liceów i techników - "Matematyka w Połowie drogi... - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą" (MPD_19)

Zapisy na kurs MPD_19 odbywać się będą od 28 lutego do 08 marca 2019 na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca

Nauczyciele, którzy zapiszą się na kurs, od 04 marca do 10 marca 2019, logują się na platformie Moodle (http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12) .

Kurs MPD_19 rozpocznie się 11 marca 2019 r. Planujemy zakończyć kurs 14 kwietnia 2019 r. Zaświadczenia z kursu wyślemy Państwu pocztą.

Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram kursu MPD_19

Zapraszamy
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom) - kierownik kursu, prowadząca kurs
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa) - prowadząca kurs

Projekt Połowa drogi... w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących się maturą.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w ramach kursów on-line - dwa równoległe kursy: dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych):
. dla nauczycieli liceów i techników:
- "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej" (MAS_1) - kurs od 10.09.2018 do 15.10.2018
- "Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas drugich szkoły ponadpodstawowej" (MAPD_1) - kurs od 11.03.2019 do 10.04.2019
Zapisy na kurs MAS_1 od 28 sierpnia na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca

Po zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma kod dostępu do kursu realizowanego na platformie Moodle
Logowanie na kurs MAS_1 od 30 sierpnia na platformie Moodle: http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_1 podamy w lutym 2019

. dla nauczycieli szkół podstawowych:
- "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej" (MAS_2) - kurs od 10.09.2018 do 15.10.2018
- "Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas szóstych szkoły podstawowej" (MAPD_2) - kurs od 11.03.2019 do 10.04.2019

Zapisy na kurs MAS_2 od 28 sierpnia na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca.
Po zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma kod dostępu do kursu realizowanego na platformie Moodle
Logowanie na kurs MAS_2 od 30 sierpnia na platformie Moodle: http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_2 podamy w lutym 2019

Udział w projekcie Połowa drogi... i w kursach on-line jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.Harmonogram kursów ON-LINE: MAS_1 i MAS_2 realizowanych na platformie Moodle

Zapraszamy
Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom) - kierownik kursu
Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

Podsumowanie projektu Połowa drogi... 2017/18 adresowanego do nauczycieli i uczniów
mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy cztery kursy internetowe: dwa dla nauczycieli szkół podstawowych i dwa dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kończących się maturą.

Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursów Matematyka na starcie... oraz Matematyka w połowie drogi..., doskonalili swoje umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów diagnozujących umiejętności uczniów, opracowywania jakościowych raportów diagnostycznych.

W ramach kursów przeprowadzili testy diagnostyczne:
 • we wrześniu:
  - Matematyka na starcie drugiego etapu kształcenia - sprawdzian dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej szkoły podstawowej,
  - Matematyka na starcie - sprawdzian dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej liceum lub technikum.
 • w kwietniu:
  - Sprawdzian z matematyki dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
  - MatematykaPP - sprawdzian dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych - poziom podstawowy,
  - MatematykaPR - sprawdzian dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych - poziom rozszerzony.

  Po zakończeniu testowania zostały opracowane raporty diagnostyczne:
  - ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,
  - zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie.

  W diagnozach umiejętności matematycznych w ubiegłym roku szkolnym wzięło udział 700 uczniów mazowieckich szkół podstawowych i 380 uczniów mazowieckich szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane wyniki przeprowadzonych diagnoz (wyciągi z raportów zbiorczych):
  - Diagnoza w szkołach podstawowych_2017/18 (kursy: MAS_2 i MPD_2),
  - Diagnoza w liceach i technikach_2017/18 (kursy: MAS_1 i MPD_1).

  Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w kolejnych kursach e-learningowych w ramach projektu Połowa drogi.


  Zapraszamy
  Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom) - kierownik kursu
  Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

 • Projekt Połowa drogi... w roku szkolnym 2017/2018

  Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
  Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi... Tradycyjnie adresujemy ją do nauczycieli matematyki i uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

  W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy Państwu cztery diagnozy matematyczne prowadzone w ramach kursów on-line na platformie Moodle.
  Odbyły się już kursy
  . dla nauczycieli liceów i techników - "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej" (MAS_1)
  . dla nauczycieli szkół podstawowych - "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas czwartych szkoły podstawowej" (MAS_2)


  W II semestrze rusza rekrutacja na dwa równoległe kursy:
  . dla nauczycieli liceów i techników - "Matematyka w Połowie drogi. - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkoły ponadgimnazjalnej" (MPD_1)
  Zapisy na kurs MPD_1 od 1 marca do 14 marca na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca
  Logowanie na kurs MPD_1 od 15 marca do 17 marca na platformie Moodle: http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12
  Kurs MPD_1 odbędzie się w dniach: 15.03. - 30.04.2018

  . dla nauczycieli szkół podstawowych - "Matematyka w Połowie drogi... - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas szóstych szkoły podstawowej" (MPD_2)
  Zapisy na kurs MPD_2 od 1 marca do 14 marca na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca.
  Logowanie na kurs MPD_2 od 15 marca do 17 marca na platformie Moodle: http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12
  Kurs MPD_2 odbędzie się w dniach: 15.03. - 30.04.2018

  Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Harmonogram kursów ON-LINE: MAS_1 i MAS_2 realizowanych na platformie Moodle  Zapraszamy
  Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom) - kierownik kursu
  Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)


  Projekt Połowa drogi... w roku szkolnym 2017/2018

  Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.


  W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w ramach kursów on-line - dwa równoległe kursy: dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych):

  . dla nauczycieli liceów i techników:
  - "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej" (MAS_1) - od 11.09.2017 do 20.10.2017
  - "Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas drugich szkoły ponadgimnazjalnej" (MAPD_1) - od 05.03.2018 do 27.04.2018
  Zapisy na kurs MAS_1 od 28 sierpnia na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca
  Logowanie na kurs MAS_1 od 4 września na platformie Moodle: http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12
  Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_1 podamy w lutym 2018

  . dla nauczycieli szkół podstawowych:
  - "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej" (MAS_2) - od 11.09.2017 do 20.10.2017
  - "Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas szóstych szkoły podstawowej" (MAPD_2) - od 05.03.2018 do 27.04.2018
  Zapisy na kurs MAS_2 od 28 sierpnia na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca
  Logowanie na kurs MAS_2 od 4 września na platformie Moodle: http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12
  Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_2 podamy w lutym 2018

  Harmonogram kursów MAS_1 i MAS_2


  Udział w projekcie Połowa drogi. i w kursach on-line jest bezpłatny.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.


  Zapraszamy
  Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom) - kierownik kursu
  Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

  Projekt Połowa drogi... w roku szkolnym 2017/2018

  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w ramach kursów on-line):

  - wrzesień 2017
  kurs: "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły podstawowej" (MAS_1)
  kurs: "Matematyka na starcie - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej" (MAS_2) - kurs dla nauczycieli liceów i techników

  - marzec 2018
  kurs: "Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas szóstych szkoły podstawowej" (MAPD_1)
  kurs: "Matematyka w połowie drogi - wieloaspektowa diagnoza uczniów klas drugich szkoły ponadgimnazjalnej" (MAPD_2) - kurs dla nauczycieli liceów i techników

  Udział w projekcie Połowa drogi... i w kursach on-line jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje na temat kursów (sposoby zapisu i logowania się na kursy) zamieścimy w sierpniu, wówczas zostaną uruchomione zapisy na poszczególne szkolenia.

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi diagnostyce, w tym z artykułami opisującymi kolejne edycje projektu Połowa drogi... - znajdziecie je Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Dydaktyki Edukacyjnej http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=607

  Zapraszamy
  Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
  Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

  Podsumowanie kolejnej edycji projektu Połowa drogi... adresowanej do mazowieckich nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

  W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie Połowa drogi... uruchomiliśmy dwa kursy internetowe - dla nauczycieli szkół podstawowych oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Nauczyciele matematyki, uczestnicy kursu Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych (NUD_1 i NUD_2) przeprowadzili w marcu, wśród swoich uczniów, testy diagnostyczne:
  - MatematykaIV, MatematykaV, MatematykaVI (testy dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych),
  - MatematykaPP (testy na poziomie podstawowym dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących oraz klas II lub III techników),
  - MatematykaPR (testy na poziomie rozszerzonym dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych).

  Uczestnicy kursów, którzy przesłali wyników testów otrzymali:
  - ilościowe raporty statystyczne dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie,
  - zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie.

  W pilotażu diagnoz umiejętności matematycznych wzięło udział 498 uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane wyniki przeprowadzonych diagnoz (wyciągi z raportów zbiorczych):
  - Diagnoza w szkołach podstawowych_2017
  - Diagnoza w liceach i technikach_2017

  Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach projektu Połowa drogi.  Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)
  Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

  Diagnoza w Szkołach Podstawowych 2017
  Diagnoza w Liceach i Technikach 2017
  Nową edycja projektu "Połowa drogi..."

  Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
  Z uwagi na planowane zmiany w edukacji przygotowujemy nową edycję projektu "Połowa drogi..." adresowaną do mazowieckich nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

  W bieżącym roku szkolnym zapraszamy Państwa na kursy on-line

  "Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych"


  - grupa 1 - nauczyciele liceów i techników,
  - grupa 2 - nauczyciele szkół podstawowych.


  W ramach kursów wspólnie wypracujemy nową formułę testów diagnostycznych, kartoteki testów oraz projekty raportów diagnostycznych.

  Udział w kursach jest bezpłatny.

  Zajęcia, na platformie Moodle, będą trwały od 27.02.2017 do 14.05.2017 (równolegle w obu grupach).

  Zgłoszenia na kursy przyjmujemy drogą elektroniczną (do 24.02.2017):
  http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca nauczyciele szkół średnich - nr realizacji: 8357, nauczyciele szkół podstawowych - nr realizacji: 8358.  Zapraszamy
  Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)- kierownik kursu
  Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)  Do pobrania:
  Zaproszenie do udziału w kursie
  Zasady uczestnictwa
  Karta zgłoszenia na kurs


  Zapraszamy nauczycieli na kurs on-line

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą do udziału w projekcie Połowa drogi... 2015.

  Zapraszamy na kurs on-line
  "Wielostopniowa struktura wymagań w badaniach diagnostycznych
  w projekcie Połowa drogi...".  Podczas kursu uczestnicy przeprowadzą w klasach drugich testy Matematyka do potęgi - P
  lub Matematyka do potęgi - R, będą mieli możliwość zdobycia umiejętności opracowywania komentarzy dydaktycznych wskazujących uczniom kierunki myślenia matematycznego, konstruowania i stosowania narzędzi diagnostycznych, opracowywania ilościowych i jakościowych analiz wyników testów.

  Nowoczesna forma doskonalenia jaką jest kurs e-learningowy umożliwi nauczycielom dzielenie się własnym doświadczeniem zawodowym z szeroką rzeszą nauczycieli mazowieckich szkół, wymianę poglądów i obserwacji dotyczących diagnozy, będzie też okazją do doskonalenia umiejętności zdalnego komunikowania się.

  Prosimy o zgłaszanie się na kurs do 10 kwietnia 2016 r.
  Zgłoszenia na kurs przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na stronie MSCDN Wydział w Radomiu - link

  Dodatkowo należy przesłać na adres grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl potwierdzoną przez dyrektora szkoły kartę zgłoszenia na kurs, która jest jednocześnie zobowiązaniem do przeprowadzenia testów. Kierownik kursu, po otrzymaniu zgłoszenia, prześle uczestnikom kod dostępu do kursu oraz instrukcję logowania na kurs on-line.

  Kierownik kursu: Grażyna Śleszyńska tel.: 661610983 lub e-mail: grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl

  Z poważaniem
  Zespół realizatorów projektu edukacyjnego "Połowa drogi..."

  Zapraszamy nauczycieli na kurs on-line

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą do udziału w projekcie Połowa drogi... 2015.

  Zgodnie z nową tradycją projektu zapraszamy nauczycieli na kurs on-line
  "Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych w projekcie Połowa drogi...".  Podczas kursu uczestnicy przeprowadzą test diagnozujący umiejętności matematyczne uczniów, będą mieli możliwość zdobycia umiejętności: konstruowania i stosowania narzędzi diagnostycznych, opracowywania ilościowych i jakościowych analiz wyników testów, opracowywania komentarzy dydaktycznych wskazujących uczniom kierunki rozwoju umiejętności matematycznych.

  Nowoczesna forma doskonalenia jaką jest kurs e-learningowy umożliwi nauczycielom dzielenie się własnym doświadczeniem zawodowym z szeroką rzeszą nauczycieli mazowieckich szkół, wymianę poglądów i obserwacji dotyczących diagnozy, będzie też okazją do doskonalenia umiejętności zdalnego komunikowania się.

  Prosimy o zgłaszanie się na kurs do 23 listopada 2015 r. W tym celu należy:

  - wypełnić kartę zgłoszenia na kurs,
  - uzyskać podpis dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia,
  - przesłać skan lub fotografię wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jako załącznik do e-maila na adres kierownika kursu: grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl,
  - zgłosić się na kurs za pomocą formularza elektronicznego na stronie http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca.

  Kierownik kursu, po otrzymaniu zgłoszenia, prześle uczestnikom kod dostępu do kursu oraz instrukcję logowania na kurs on-line.

  Z poważaniem
  Zespół realizatorów projektu edukacyjnego "Połowa drogi..."

  Jesień 2015 w projekcie "Połowa drogi..."

  Szanowni Państwo,

  Jesienną akcję diagnostyczną w projekcie "Połowa drogi..." z uwagi na zmiany, które zostały wprowadzone w ocenianiu, rozpoczniemy w listopadzie br.

  Tradycyjnie realizacja projektu odbędzie się na zasadzie uczestnictwa w kursie on-line "Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych w projekcie Połowa drogi..."

  Podczas szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć umiejętność indywidualnego oceniania uczniów oraz opracowywania komentarzy dydaktycznych wskazujących uczniom kierunki rozwoju umiejętności matematycznych.
  Nowoczesna forma doskonalenia umożliwi także nauczycielom:

  - dzielenie się własnym doświadczeniem zawodowym z szeroką rzeszą nauczycieli mazowieckich szkół,
  - wymianę poglądów i obserwacji dotyczących diagnozy,
  - będzie też okazją do doskonalenia umiejętności zdalnego komunikowania się.

  Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele uzyskają pierwszy wynik badania podłużnego, które skończy się w przyszłym roku po badaniu wiosennym i zakończone zostanie wyznaczeniem wskaźników EWD.


  Z poważaniem Zespół realizatorów projektu edukacyjnego "Połowa drogi..."  Projekt "Połowa drogi..." dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  Zapraszamy Nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych do udziału w jesiennej edycji projektu "Połowa drogi..."

  W ramach kursu on-line nauczyciele przeprowadzą tradycyjne testy Potęga matematyki w klasach pierwszych, będą aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu kartoteki testu oraz tworzeniu raportów diagnostycznych dla swoich klas i szkół.

  Przywilejem działania w trybie on-line jest możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, obserwacji i wskazywania kierunku dalszych penetracji badawczych w projekcie Połowa drogi...

  Zapraszamy na kurs
  "Wieloaspektowa analiza diagnostyczna w projekcie Połowa drogi..."  Prosimy o zgłaszanie się na kurs od 8 do 20 września 2014 r. za pomocą platformy www.mscdn.pl/moodle/

  Instrukcja logowania się na platformie Moodle - pobierz

  Ponadto pragniemy poinformować, że o projekcie "Połowa drogi..." już głośno nawet w Parlamencie Europejskim! Zapraszamy do lektury publikacji "Matematyka w Parlamencie Europejskim" autorstwa Elżbiety Ostaficzuk i Grażyny Śleszyńskiej w Biuletynie "Oświata Mazowiecka" Nr 9 2014.
  Projekt "Połowa drogi..." dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

  Zapraszamy Nauczycieli matematyki z gimnazjów i szkół podstawowych do udziału w jesiennej edycji diagnozowania umiejętności matematycznych uczniów w projekcie "Połowa drogi..."

  Szczegółowe informacje i zgłoszenia za pomocą strony http://polowadrogi.wcies.edu.pl

  Pismo informacyjne (plik PDF)

  Wykorzystanie matematycznych sytuacji zadaniowych w edukacji młodzieży

  Mazowiecki Kurator Oświaty
  i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli


  zapraszają Nauczycieli matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

  do uczestnictwa w kursie on-line

  "Wykorzystanie matematycznych sytuacji zadaniowych w edukacji młodzieży"  Kurs wpisuje się w wiosenną edycję projektu diagnostycznego Połowa drogi...

  Zadaniem nauczyciela-uczestnika kursu będzie zrealizowanie z grupą młodzieży projektu edukacyjnego pn.: I Ty zostaniesz parlamentarzystą.

  Termin realizacji kursu: od 26 lutego do 9 czerwca 2014 r.

  Rekrutacja rozpoczyna się 10 lutego 2014 r.

  Zainteresowani nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie www.mscdn.pl/moodle/
  i zgłosić swój udział w kursie.

  Instrukcja logowania się na platformie Moodle -
  pobierz

  Wpisywanie wyników sprawdzianu "Potęga matematyki 2013"

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy wszystkim nauczycielom za wpisanie wyników sprawdzianu
  "Potęga matematyki 2013".

  Formularz elektroniczny do wpisywania wyników sprawdzianu jest już zamknięty.

  Raport ze sprawdzianu "Potęga matematyki 2013" zostanie zamieszczony na stronie projektu po 15 grudnia br.


  Z poważaniem Zespół realizatorów projektu edukacyjnego "Połowa drogi..."

  Wpisywanie wyników sprawdzianu "Potęga matematyki 2013"

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że po zalogowaniu można wporawdzać wyniki sprawdzianu
  Potęga matematyki 2013, przeprowadzonego 27 września 2013 r.. Raport diagnostyczny dla danej klasy zostanie wygenerowany automatycznie
  po wprowadzeniu wyników.

  Nauczycielom matematyki polecamy lekturę publikacji - więcej...
  Jesień 2013 w projekcie Połowa drogi...


  Zapraszamy Państwa do udziału w jesiennej edycji projektu Połowa drogi... 2013.

  Aby wziąć udział w badaniach diagnostycznych z matematyki należy:

  - wypełnić formularz elektroniczny dostępny na naszej stronie,
  - przesłać wydrukowany i podpisany oryginał zgłoszenia do wybranego Wydziału MSCDN, w celu zweryfikowania zgłoszenia,
  - pobrać w określonym terminie arkusze i inne materiały (dostępne po zalogowaniu).

  Informacje organizacyjne dotyczące jesiennej edycji projektu, które są zawarte w poniższym pliku.

  Informacje organizacyjne

  Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w sprawdzianie Potęga matematyki 2013.

  Przyjmowanie zgłoszeń: ZAKOŃCZONE

  Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami sprawdzianów Matematyka do potęgi P
  oraz Matematyka do potęgi R.

  Zespół Realizatorów Projektu Edukacyjnego Połowa Drogi...  Elektroniczne wpisywanie wyników - przedłużony termin

  Szanowni Państwo,
  Na prośbę zainteresowanych nauczycieli przedłużamy termin wpisywania wyników wiosennych sprawdzianów Połowa Drogi do dnia 9 czerwca 2013 r.

  Uprzejmie prosimy nauczycieli klas, którzy nie wpisali jeszcze wyników swoich klas
  o wprowadzenie ich do systemu. Można tego dokonać poprzez stronę www.polowadrogi.mscdn.pl po uprzednim zalogowaniu. Do panelu logowania można
  przejść klikając w baner znajdujący się na tą informacją i zatytułowany e-polowadrogi Wpisanie wyników umożliwi Państwu wygenerowanie raportu diagnostycznego.

  W tym roku wprowadzimy Państwa do badania rozwoju umiejętności
  matematycznych uczniów dwuletnimi wskaźnikami EWD dla szkół uczestniczących
  w projekcie od 2009 roku!

  Zespół Realizatorów Projektu Edukacyjnego Połowa Drogi...  Arkusze z zadaniami już dostępne !!!
  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że arkusze z zadaniami do sprawdzianu Połowa drogi 2013, w których zadeklarowaliście Państwo udział Waszej szkoły są już dostępne do pobrania po uprzednim zalogowaniu.

  Do panelu logowania można przejść klikając w baner znajdujący się na tą informacją i zatytułowany "e-polowadrogi".

  Procedura przeprowadzenia sprawdzianów
  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że od obecnej edycji Projektu zmienia się sposób pozyskiwania materiałów projektowych, w tym również arkuszy testów.

  Nauczyciele, którzy zgłosili szkołę do udziału w sprawdzianach, po zalogowaniu się (login i hasło zostało wygenerowane podczas zgłoszenia szkoły do Projektu) na stronie http://www.polowadrogi.mscdn.pl, pobierają testy i pozostałe materiały
  w dniach od 8 do 12 kwietnia br.

  Testy należy przeprowadzić:
  - 11 kwietnia 2013 r. - język polski
  - 12 kwietnia 2013 r. - matematyka.


  Realizatorzy Projektu Połowa drogi...

  Wiosna 2013 w projekcie Połowa drogi...
  Już wiosną 2013 roku zapraszamy Państwa do aktywnej współpracy w formie elektronicznej.

  Uczestnictwo w badaniach diagnostycznych z matematyki oraz z języka polskiego będzie możliwe:
  - po zgłoszeniu szkoły za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie,
  - po zweryfikowaniu zgłoszenia (które będzie dokonane po przesłaniu do Wydziału MSCDN oryginału zgłoszenia)
  - pobraniu w określonym terminie z zakładki e-polowadrogi arkuszy testów i innych materiałów.

  Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w wiosennej edycji sprawdzianów

  ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Przyjmowanie zgłoszeń do edycji wiosennej: od 12 marca 2013 r. do 4 kwietnia 2013 r.  Nowoczesność w projekcie Połowa drogi, to również autonomia i samodzielność!

  Również, gdyż najwyższy priorytet w badaniach projektu jest przypisany ocenianiu orientującemu - wskazywaniu uczniom na podstawie diagnozy umiejętności kierunków indywidualnego rozwoju!

  Rok 2012 w projekcie "Połowa drogi..."
  Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji projektu "Połowa drogi..."
  w roku 2012

  Sprawozdanie (plik PDF)
  Komentarze dydaktyczne do wybranych zadań ze sprawdzianu Potęga matematyki 2012
  Komentarze dydaktyczne do wybranych zadań ze sprawdzianu Potęga matematyki 2012

  PM_IX_12_KOM_DYD_zad_3.pdf

  PM_IX_12_KOM_DYD_zad_4.pdf

  PM_IX_12_KOM_DYD_zad_5.pdf

  PM_IX_12_KOM_DYD_zad_6.pdf

  Nowy rok 2013 w projekcie Połowa drogi...

  Nauczycielom matematyki, którzy nie zatrzymują się w połowie drogi, polecamy:

  - lekturę publikacji - więcej...
  - refleksje dotyczące nauczania matematyki - więcej...
  - twórczy trening - więcej...  Zapraszamy na konferencje, warsztaty i inne formy doskonalenia organizowane w MSCDN - więcej...
  Koniec przyjmowania wyników

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zakonćzyliśmy zbieranie wyników ze sprawdzianów Po gimnazjum 2012.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom sprawdzianu za współpracę.

  Formularze do wpisywania wyników są już niedostępne

  WSKAŹNIKI EWD


  Zastosowanie edukacyjnej wartości dodanej w projekcie Połowa drogi... 2010-2012 ukazuje dynamikę jakości nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Wyznaczono dwa modele regresji opisujące przewidywanie wyników na podstawie par wyników już osiągniętych: ze sprawdzianu matematycznego Po gimnazjum 2010 i Matematyka do potęgi P/R 2012. Wskaźniki EWD wyznaczono dla klas liczących co najmniej 10 uczniów.

  Na rysunkach - rozkłady wyników 2010-2012 na tle przewidywanej regresji: liniowej - w modelu podstawowym, krzywoliniowej - w modelu rozszerzonym.  W wiosennej edycji projektu Połowa drogi. do badań podłużnych jakości nauczania zaprosimy także nauczycieli jęz. polskiego, uczestniczących w projekcie od 2011 r.

  Do pobrania - Szkolne raporty EWD 2010-2012 (po zalogowaniu) również widziane sygnały o oryginalnych rozwiązaniach uczniowskich, a także Państwa twórczość - komentarze dydaktyczne do zadań z jesiennych sprawdzianów.

  Zapraszamy do współpracy!

  Elektroniczne wpisywanie wyników

  Jesienna edycja projektu "Połowa drogi..." prawie zakończona...
  Prawie, gdyż właśnie rozpoczęło się elektroniczne wpisywanie wyników.

  Formularze do wpisywania wyników będą dostępne na stronie projektu po zalogowaniu się do 31 października 2012 r.

  Mile będą również widziane sygnały o oryginalnych rozwiązaniach uczniowskich, a także Państwa twórczość - komentarze dydaktyczne do zadań z jesiennych sprawdzianów. Zapraszamy do współpracy!

  Kartoteka oraz schemat oceniania do sprawdzianu polonistycznego.

  Szanowni Państwo
  informujemy, że po zalogowaniu dostępnę są już do pobrania:
  - schematy oceniania oraz kartoteka dotyczące sprawdzianu polonistycznego.
  - przykładowe rozwiązania zadań sprawdzianu "Potęga matematyki 2012"

  Wejście do Panelu logowania znajduje się w menu z lewej strony.

  JESIENNA EDYCJA SPRAWDZIANU POŁOWA DROGI... 2012 R.
  Przyjmowanie zgłoszeń do jesiennej edycji sprawdzianów w projekcie "Połowa drogi..." zostało już zakończone.

  Odbiór materiałów - arkuszy sprawdzianów oraz materiałów dla dyrektora, nauczycieli matematyki, języka polskiego oraz przeprowadzających sprawdziany - będzie możliwy w środę 19 września 2012 r. w zadeklarowanym przez Państwa w zgłoszeniu Wydziale MSCDN w godz. 9:00 do 14:00.

  Sprawdziany mają charakter jednorazowy i powinny być przeprowadzone:
  20 września 2012 r. (czwartek) - język polski
  na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej - jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych uczestników,

  21 września 2012 r. (piątek) - matematyka
  na trzeciej godzinie lekcyjnej - jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych uczestników.
  JESIENNA EDYCJA SPRAWDZIANU POŁOWA DROGI... 2012 R.

  ZAPRASZAMY do udziału w kolejnej edycji
  badań diagnostycznych w projekcie POŁOWA DROGI...

  We wrześniu 2012 uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w sprawdzianach umiejętności:
  - z matematyki - sprawdzian Potęga matematyki
  - z języka polskiego - sprawdzian Po gimnazjum.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi jesiennej edycji sprawdzianu Połowa drogi... 2012, które są zawarte w poniższym pliku.

  informacje organizacyjne - (plik w formacie pdf)

  Prosimy Państwa o odpowiednią deklarację udziału w wybranych sprawdzianach za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

  Informujemy, że system przyjmowania zgłoszeń szkół do testów jesiennych został już zamknięty.

  WIOSENNA EDYCJA SPRAWDZIANU POŁOWA DROGI... 2012 R. - PANEL LOGOWANIA

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za wpisanie wyników sprawdzianów wiosennych 2012 w projekcie "Połowa drogi".

  Zapraszamy do nowej edycji badań umiejętności uczniów z matematyki i języka polskiego. Sprawdziany w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych odbędą się we wrześniu, poprzedzone konferencjami w Wydziałach MSCDN. Przedstawimy wówczas raporty diagnostyczne z badań wiosennych oraz harmonogram działań w roku 2012/2013.

  Zgłoszenia szkół do testów jesiennych będą możliwe od 21 sierpnia do 7 września 2012 r., tradycyjnie za pomocą formularza elektronicznego.
  WIOSENNA EDYCJA SPRAWDZIANU POŁOWA DROGI... 2012 R. - KARTY ODPOWIEDZI DO TESTÓW Z MATEMATYKI

  Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki - spełniając prośby Państwa zamieszczamy wzór Karty odpowiedzi do testów Matematyka do Potęgi P oraz Matematyka do potęgi R - pliki do pobrania

  Karta odpowiedzi (matematyka poziom podstawowy)

  Karta odpowiedzi (matematyka poziom rozszerzony)

  WIOSENNA EDYCJA SPRAWDZIANU POŁOWA DROGI... 2012 R. - Informacje organizacyjne

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi wiosennej edycji sprawdzianu Połowa drogi... 2012, które są zawarte w poniższym pliku.

  Informacje organizacyjne - (plik w formacie PDF)

  ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WIOSENNEJ - 2012 R. - EDYCJI BADAŃ W PROJEKCIE "POŁOWA DROGI"
  Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w wiosennej - 2012 r. - edycji badań diagnostycznych w projekcie "Połowa drogi".

  W marcu uczniowie klas drugich szkół ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w sprawdzianach umiejętności:
  - z matematyki - na poziomie podstawowym
  albo
  - z matematyki - na poziomie rozszerzonym
  oraz
  - z języka polskiego - na poziomie podstawowym.

  Innowacja w zakresie diagnostyki umiejętności matematycznych wynika z ewaluacji wyników badań wiosennych 2011 r.

  Prosimy Państwa o odpowiednią deklarację w formularzu zgłoszeniowym: w którym sprawdzianie matematycznym - na poziomie podstawowym czy na poziomie rozszerzonym - dana klasa będzie obecnie uczestniczyć w badaniach.

  Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy

  W noworocznej edycji projektu Połowa drogi
  zapraszamy Państwa do dalszej współpracy:

  Na konferencje, które będą odbywać się w Wydziałach MSCDN w lutym br.
  W programie konferencji przewidujemy:
  - diagnozę umiejętności matematycznych i polonistycznych uczniów klas I ponadgimnazjalnych na podstawie wyników sprawdzianów jesiennych 2011;
  - informacje nt. uczestnictwa w sprawdzianach wiosennych z języka polskiego i matematyki uczniów klas II ponadgimnazjalnych;
  - informacje nt. innowacji pedagogicznych związanych z diagnozowaniem i ocenianiem umiejętności matematycznych uczniów.

  Harmonogram współpracy wiosennej:
  - Konferencje w Wydziałach MSCDN w lutym 2012;
  - Zgłoszenia do sprawdzianów za pomocą formularza na stronie www.polowadrogi.mscdn.pl 1-29 lutego 2012;
  - Odbiór arkuszy sprawdzianów i pełnej dokumentacji w wybranych Wydziałach MSCDN 14 marca 2012;
  - Przeprowadzenie sprawdzianów: z języka polskiego (19 marca 2012), z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (16 marca 2012);
  - Raportowanie wyników sprawdzianów za pomocą formularzy na stronie www.polowadrogi.mscdn.pl w kwietniu 2012.

  Przed nami... Połowa drogi... Zapraszamy!

  Dziękujemy za udział w sprawdzianie

  Dziękujemy Państwu za udział w jesiennej edycji sprawdzianów z matematyki i z języka polskiego. Otrzymaliśmy wyniki ponad 13 tysięcy uczniów ze sprawdzianu "Potęga matematyki" i około 11 tysięcy - ze sprawdzianu "Po gimnazjum" z języka polskiego.

  Wkrótce... zaprosimy Państwa do Wydziałów MSCDN

  - na konferencje związane z prezentacją i interpretacją umiejętności uczniów diagnozowanych sprawdzianami jesiennej edycji projektu "Połowa drogi";
  - na warsztaty metodyczne związane z ocenianiem orientującym ułatwiającym indywidualizację rozwoju uczniów na podstawie zdiagnozowanych umiejętności;
  - przedstawimy raporty diagnostyczne z interpretacją umiejętności uczniów w kontekście środowiskowym i regionalnym;
  - przedstawimy plan działań diagnostycznych w wiosennej edycji projektu "Połowa drogi".

  Udział w badaniach diagnostycznych projektu "Połowa drogi" jest dobrowolny i bezpłatny.

  Niebawem w szkołach ponadgimnazjalnych powitamy młodzież już zaprzyjaźnioną w III etapie edukacyjnym z nową podstawą programową! Przed Nauczycielami i zespołem "Połowa drogi" - nowe wyzwania!

  Zapraszamy do dalszej współpracy!


  Wpisywanie wyników sprawdzianu

  Zapraszamy Państwa do wpisywania wyników z przeprowadzonego sprawdzianu. Można tego dokonać do 31 października 2011 r. po uprzednim zalogowaniu.

  Raport diagnostyczny dla danej klasy zostanie wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu wyników.


  Po zalogowaniu zapraszamy Państwa także do pobrania plików:

  * Raport ewaluacyjny - Wyniki sprawdzianu matematycznego "Połowa drogi 2011"
  * Raport - Edukacyjna Wartość Dodana w projekcie "Połowa drogi 2009-2011"
  * Aneks do raportu EWD 2009-2011 -Klasowe wskaźniki EWD i ich interpretacja
  w przedziałach ufności

  * Kartoteka czynności sprawdzanych testem "Potęga matematyki 2011"
  * Komentarze dydaktyczne do sprawdzianu "Potęga matematyki 2011"
  * Komentarze dydaktyczne do sprawdzianu polonistycznego "po gimnazjum"

  Projekt edukacyjny Połowa drogi od roku szkolnego 2011/2012

  Badania diagnostyczne w projekcie Połowa drogi, prowadzone wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, od roku 2011/2012 obejmą umiejętności:

  - matematyczne
  - polonistyczne.

  Informujemy, że system przyjmowania zgłoszeń został już zamknięty.

  Przedstawicieli zgłoszonych szkół zapraszamy po odbiór arkuszy zadań
  21 września w godz: 9:00 - 14:00
  w zadeklarowanym podczas zgłoszenia Wydziale MSCDN.

  Arkusze zadań zostaną wydane wyłącznie przedstawicielom posiadającym upoważnienie Dyrektora szkoły.

  Informacje dotyczące organizacji sprawdzianu - pobierz plik PDF


  Zapraszamy
  Nauczycieli matematyki,
  Nauczycieli języka polskiego
  do stałej współpracy!

  Sprawdzian wiosenny Połowa drogi 2011

  Dziękujemy Państwu za udział w tegorocznej edycji sprawdzianu Połowa drogi 2011.

  Informujemy, że 9 czerwca 2011 zakończyło się wpisywanie wyników sprawdzianu. W tej edycji, po raz pierwszy, po wprowadzeniu wyników automatycznie był generowany raport diagnostyczny dla danej klasy.

  Wielu nauczycieli matematyki przekazało nam z tego powodu wyrazy uznania - za co bardzo dziękujemy!

  Wkrótce przedstawimy Państwu ogólne i kontekstowe wnioski ewaluacyjne.
  Komentarz dydaktyczny do zadań Sprawdzianu Połowa drogi 2011

  Zapraszamy Państwa do korzystania z przykładowych komentarzy dydaktycznych do zadań sprawdzianu Połowa drogi 2011. Komentarze są dostępne po zalogowaniu.

  ZALOGUJ  Sprawdzian Połowa drogi - marzec 2011

  Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w wiosennym etapie badań diagnostycznych
  w Projekcie Edukacyjnym Połowa drogi... 31 marca 2011 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą sprawdzić swoje umiejętności matematyczne w połowie drogi do matury!

  Informacje organizacyjne  Sprawdzian startowy Po gimnazjum 2010
  Informujemy, że 23 września 2010 r. w 151 mazowieckich szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono Sprawdzian z matematyki Po gimnazjum 2010.

  W sprawdzianie wzięło udział prawie 23000 uczniów z ponad 660 klas pierwszych.

  Przedstawiamy Państwu Wyniki sprawdzianu matematycznego Po gimnazjum 2010
  Raport Po gimnazjum... 2010
  Sprawdzian Połowa drogi 2010
  Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym Połowa drogi... i przekazanie nam wyników Państwa uczniów ze sprawdzianu Połowa drogi 2010 przeprowadzonego 15 kwietnia 2010. W sprawdzianie uczestniczyło około 30000 uczniów klas drugich z mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych! (Raport PD 2010)  Pod patronatem:
  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckie Kuratorium Oświaty Biuro Edukacji m.st. Warszawy
  Projekt edukacyjny "Połowa drogi" - przeczytaj