Umiejętności matematyczne uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjanych badane we wrześniu 2011 sprawdzianem "Potęga matematyki"Myślenie matematyczne w zakresie:

- własności liczb i działania wykonywane w zbiorze liczb wymiernych;

- zapisywanie i przekształcanie związków między wielkościami, obiektami matematycznymi;

- odczytywanie informacji z wykresu funkcji;

- własności figur geometrycznych na płaszczyźnie i brył w przestrzeni.